Josip Šašel. Spomini II

Josip Šašel in njegov pomen za kulturno zgodovino koroških Slovencev

Cover: Josip Šašel. Spomini II

Monika Kropej, Avguštin Malle, Martina Piko-Rustia (ur./Red.)

Drugi zvezek vsebuje nedokončane Šašlove rokopisne spomine in prispevke referentov ter referentk Zablatnikovega dneva leta 2004, ki je bil posvečen Josipu Šašlu. Nedokončane Šašlove spomine v knjigi dopolnjuje Šašlova nečakinja, ki pripoveduje o usodi družine po prvi svetovni vojni.

V drugem delu Spominov je Šašel nadaljeval svojo pripoved tam, kjer je končal prvi del Spominov, namreč s selitvijo in prihodom na grad Humberk leta 1891, kjer je družina živela do začetka prve svetovne vojne in je bil oče zaposlen kot graščinski upravitelj. Josip Šašel je bil takrat star osem let in je v novem okolju spoznal drugo naravo, rastline in živali, ki so jih gojili na gradu. Kot sin zavednih Slovencev pa je tukaj še močneje čutil nemški pritisk kot v rodnem Slovenjem Plajberku. Svoj rokopisni zvezek je Šašel opremil s številnimi fotografijami, ki mdr. prikazujejo grad Humberk.

Knjiga je izšla v seriji Koroški etnološki zapisi 5/2012.

Več glej: Zablatnikov dan 2004

  • Izdajatelji: SNI in društvo Urban Jarnik, Slovenski znanstveni inštitut, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU
  • Založba: Mohorjeva družba v Celovcu, 2012
  • Cena 27,50