Milka Hartman, pesnica libuškega puəla

Prispevki s simpozija februarja 2002 v Pliberku

Cover: Milka Hartman, pesnica libuškega puəla

Pavel Apovnik, Feliks J. Bister, Avguštin Malle (ured./Red.)

Ob 120-letnici rojstva koroške pesnice, glasbene ustvarjalke in vodje gospodinjskih tečajev Milke Hartman je izšel zbornik prispevkov s simpozija, ki je potekal ob njeni 100-letnici rojstva 2002 v Pliberku. Takrat so raziskovalci in raziskovalke osvetlili različne poglede na delovanje Milke Hartman.

Nekateri avtorji so kasneje svoje raziskave deloma aktualizirali, drugi pa so odprli tudi nove poglede na delo Milke Hartman. Delo Milke Hartman bo še naprej predmet kritičnega presojanja in ne bo tako naglo zaključeno. (Avguštin Malle, Spremna beseda)

Avtorice in avtorji prispevkov: Pavel Apovnik, Tina Bahovec, Feliks J. Bister, Tone Ivartnik, Matjaž Kmecl, Andrej Kokot, Avguštin Malle, Janko Messner, Marjan Strojan, Janez Strutz, Eva-Maria Verhnjak-Pikalo, Pavel Zdovc

Tečaji Milke Hartman so odgovor na deficite v državnem šolskem sistemu … So primer uspešne samopomoči koroških Slovencev in sodelovanja med osrednjo kulturno organizacijo koroških Slovencev in prizadevnimi rojaki na podeželju. (Pavel Apovnik)

Milka je spesnila nad 800 pesmi. Domala četrtina jih je uglasbenih. Pesnica sama je ustvarila skoraj sto napevov. Harmoniziralo, prirejalo in komponiralo jih je 35 skladateljev. Čas bo ločil seme od plevela! (Tone Ivartnik)

Založba Drava: Klagenfurt/Celovec 2022, € 17,00

Glej tudi: Simpozij o Milki Hartman