Image: Cerkev sv. Valentina v Pazrijah, Zilja. F: Stephan Neuhäuser

Cerkev sv. Valentina v Pazrijah, Zilja. F: Stephan Neuhäuser

Po poteh kulturne dediščine Koroške

Na Koroškem delujejo turistične vodnice in vodniki, ki vas v slovenskem jeziku seznanjajo s kulturno zgodovino in naravno lepoto dežele. Predstavljajo tudi kraje dvojezičnega ozemlja ter osebnosti iz vrst koroških Slovencev in Slovenk.

Spominske plošče

V spomin na osebnosti, ki so se vpisale v kulturno zgodovino koroških Slovencev, je Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik v sodelovanju z drugimi organizacijami odkril spominske plošče Andreju Šusterju – Drabosnjaku, Urbanu Jarniku, Matiji Majarju – Ziljskemu, Antonu Jobstu in Angeli Piskernik.