Image: Cerkev sv. Valentina v Pazrijah, Zilja. F: Stephan Neuhäuser

Cerkev sv. Valentina v Pazrijah, Zilja. F: Stephan Neuhäuser

Po poteh kulturne dediščine Koroške

Na Koroškem delujejo turistične vodnice in vodniki, ki Vas v slovenskem jeziku seznanjajo s kulturno zgodovino in naravno lepoto dežele. Predstavljajo tudi kraje dvojezičnega ozemlja ter osebnosti iz vrst koroških Slovencev in Slovenk.

Spominske plošče

V spomin na osebnosti, ki so se vpisale v kulturno zgodovino koroških Slovencev, je Slovenski narodopisni inštitut v sodelovanju z drugimi organizacijami odkril spominske plošče Andreju Šusterju–Drabosnjaku, Urbanu Jarniku, Matiji Majarju–Ziljskemu, Antonu Jobstu in Angeli Piskernik.

Etnološki muzej Kostanje

Po skupnih prizadevanjih članov Slovenska prosvetnega društva Drabosnjak in strokovnih sodelavcev je bil leta 2002 v Drabosnjakovem domu odprt Etnološki muzej Kostanje. V njem je shranjenih okoli 480 predmetov, ki prikazujejo poglavitne dejavnosti nekdanjega kmečkega gospodarstva, gozdarstva, vaških obrtnikov in dejavnosti, ki so bila povezana z delom in življenjem v hiši.

Popotnik po Zilji

Je knjižni turistični vodnik, ki je osredotočen predvsem na slovensko kulturno zgodovino Spodnje Zilje.

Unterwegs durchs Gailtal/Zilja