Jezikovni profil mladih v slovenskem zamejstvu

V sredo, 14. aprila 2021, je po spletu potekala predstavitev četrte knjige v seriji Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi. Knjigo so predstavili avtorji: Sonja Novak Lukanović, Vera Kržišnik-Bukić, Devan Jagodic, Martina Piko-Rustia, Katalin Munda Hirnök in Barbara Riman.

Monografija Jezikovni profil mladih je rezultat temeljnega raziskovalnega projekta Mladi v slovenskem zamejstvu v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem. Podprla ga je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Izvajali so ga med letoma 2013 in 2016 sodelavci štirih inštitutov: Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani (INV) kot vodje projekta, Slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu (SZI), Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik v Celovcu (SNIUJ) in Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu (SLORI).

Celotno predstavitev si lahko ogledate na youtube povezavi:

Poročilo o predstavitvi na ORF-Slovenci

Mladi v zamejstvu: družba, kultura, izzivi

Televizijski prispevek Radio Trst A

Kako je s slovenščino med mladimi v zamejstvih

Priporočamo: Mladi v času pandemije

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3099565/