Mladina

Slovenski narodopisni inštitut svetuje pri diplomskih nalogah in predznanstvenih delih na etnološke teme in ponuja študirajočim prakso, ki jo lahko opravijo pri inštitutu. V delavnicah na šolah skrbi za prenos kulturne dediščine na mlade generacije in jih spodbuja k raziskovalnemu delu. Inštitut se udeležuje tudi raziskav, ki prizadevajo mladino.

Med letoma 2013 in 2016 je potekal raziskovalni projekt Mladi v slovenskem zamejstvu, ki so ga pod vodstvom Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani izvajale raziskovalne institucije v zamejstvu: Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu (SZI), Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik v Celovcu (SNIUJ) in Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu (SLORI).

Delavnice na šolah

Pomemben cilj konvencije UNESCO o nesnovni dediščini je, da nesnovno kulturno dediščino spoznajo in osvojijo mladi. Junija 2018 je inštitut Urban Jarnik na Slovenski gimnaziji v Celovcu v okviru Gimnazijskega dneva oblikoval prvo delavnico na temo ledinskih in hišnih imen na Koroškem.

Junija 2019 sta Martina Piko-Rustia in Vinko Wieser na pobudo Biroja za slovensko narodno skupnost Dežele Koroške v okviru Kulturnega tedna v Velikovcu oblikovala delavnico na Gimnaziji Alpe-Jadran v Velikovcu. Rezultate zbiranja ledinskih in hišnih imen so dijaki in dijakinje 3. in 4. razreda velikovške gimnazije, ki tam obiskujejo pouk slovenščine kot prosti predmet, predstavili 27. junija 2019 na prireditvi »Ledinska in hišna imena kot kulturna dediščina neke regije« v Kulturnem domu PD Lipa v Velikovcu.

Od 23. 9. – 27. 9. 2019 je na Slovenski gimnaziji potekal Teden koroških Slovencev. V sklopu tega tedna sta Vinko Wieser in Martina Piko-Rustia vodila delavnico v 3. a in 4. b razredu na temo »Naša hišna in ledinska imena«. Dijaki in dijakinje so zbirali hišna in ledinska imena v svojih domačih krajih v Podjuni in Rožu, Mežiški dolini in v drugih krajih Slovenije, od koder prihajajo. Večje število dijakov in dijakinj živi v Celovcu. Dijaki in dijakinje iz Celovca so dokumentirali cestna imena, slovenske napise v Celovcu in stara slovenska imena vasi na območju Celovca. Delavnica in zbiranje imen sta bila del projekta CarinthiJA.

Prav tako je na Slovenski gimnaziji potekala delavnica v okviru Tedna koroških Slovencev 2021.

Poročila o delavnicah in rezultati posameznih skupin (pdf-dokumenti) so objavljena na spletni strani Slovenske gimnazije. Glej tu