Mladina

Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik svetuje pri diplomskih nalogah in predznanstvenih delih na etnološke teme in ponuja študirajočim prakso, ki jo lahko opravijo pri inštitutu. V delavnicah na šolah skrbi za prenos kulturne dediščine na mlade generacije in jih spodbuja k raziskovalnemu delu. Inštitut se udeležuje tudi raziskav, ki prizadevajo mladino.