Mladina

Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik svetuje pri diplomskih nalogah in predznanstvenih delih na etnološke teme in ponuja študirajočim prakso, ki jo lahko opravijo pri inštitutu. V delavnicah na šolah skrbi za prenos kulturne dediščine na mlade generacije in jih spodbuja k raziskovalnemu delu. Inštitut se udeležuje tudi raziskav, ki prizadevajo mladino.

Med letoma 2013 in 2016 je potekal raziskovalni projekt Mladi v slovenskem zamejstvu, ki so ga pod vodstvom Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani izvajale raziskovalne institucije v zamejstvu: Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu (SZI), Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik v Celovcu (SNIUJ) in Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu (SLORI).