Image: Predpasnik ziljske neveste, iz Majarjeve pošiljke na razstavo v Moskvo l. 1867, foto: T. Domej

Predpasnik ziljske neveste, iz Majarjeve pošiljke na razstavo v Moskvo l. 1867, foto: T. Domej

Oblačilna kultura na Zilji

Raziskavi noš in oblačilne kulture na Zilji sta se posvetili dr. Marija Makarovič kot raziskovalka in avtorica, risbe in kroje pa je prispevala akademska slikarka Jana Dolenc. Poleg terenskega dela v letu 1989 in 1990 je Marija Makarovič zbirala gradivo tudi v arhivih.

Pobudo za raziskovanje ljudske noše v dvojezičnem predelu južne Koroške je dal takratni tajnik Krščanske kulturne zveze Nužej Tolmajer. Med nošami na Koroškem zavzema posebno mesto zaradi svoje slikovitosti prav ženska ziljska noša. Marija Makarovič je pregledala številne vire, ki so do 20. stoletja pretežno napisana v nemščini. Razni avtorji govorijo o tem, da je kratka ženska ziljska noša, »noša slovenskih Ziljanov ali ali noša ziljskih Slovencev«, medtem ko dolgo žensko nošo pripisujejo Nemkam. O nekdanji in današnji noši ter oblačilni kulturi sta se Marija Makarovič in Jana Dolenc pogovarjali s številnimi Ziljankami in Ziljani, ki so ohranjena oblačila in oblačilne dodatke tudi radi pokazali. Gradivo o oblačilni kulturi na Zilji je Marija Makarovič poiskala tudi v Koroškem deželnem arhivu v Celovcu, v Arhivu krške škofije, svetoval pa ji je tudi Deželni muzej za Koroško.