Življenjske zgodbe

Med letoma 1993 in 2004 sta Krščanska kulturna zveza in Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik izdala dvanajst zbirk življenjepisov v seriji Tako smo živeli – Življenjepisi koroških Slovencev. V njih je objavljenih okrog 150 življenjepisov, ki jih je uredila dr. Marija Makarovič.

Vodja projekta in urednica zbirke Tako smo živeli (TSŽ) je bila dr. Marija Makarovič. Leta 1985 se je na Dopustniških dnevih v Tinjah ob njenem predavanju rodila misel, da bi udeleženci pripovedovali in pisali o svojem življenju. Marija Makarovič je pripravila prvo vprašalnico, po kateri je šestnajst oseb zapisalo svoj življenjepis, enajst življenjepisov pa je zapisala urednica. Tako je nastala prva zbirka v seriji Tako smo živeli – Življenjepisi koroških Slovencev. Življenjepisi so pomemben vir za preučevanje polpretekle zgodovine koroških Slovencev. Pripravljenost in zanimanje za sodelovanje pri zbirki sta bila s strani starejših koroških Slovenk in Slovencev z Zilje, iz Roža in Podjune izredno velika, le nekatere osebe iz strahu pred izpostavljanjem svoje narodnosti ali pa iz strahu pred večjimi ali manjšimi pritiski s strani vaške skupnosti niso bile pripravljene sodelovati ali so hotele ostati neimenovane.

  • Nosilca projekta: Krščanska kulturna zveza, SNI Urban Jarnik
  • Vodja projekta: dr. Marija Makarovič, urednica zbirke Tako smo živeli
  • Sodelavci: dr. Mojca Ramšak, Maja Logar, Aleksander Tolmajer, mag. Polona Sketelj, mag. Uši Sereinig

Leta 2002 je Mojca Ramšak pripravila geselnik knjižne zbirke TSŽ, ki vsebuje stvarna, krajevna in osebna oz. imenska kazala ter kazala slik. Na podlagi prvih pet knjig je napisala svojo disertacijo o raziskavi življenjskih zgodb v etnologiji: Mojca Ramšak, Portret glasov. Raziskava življenjskih zgodb v etnologiji – na primeru koroških Slovencev. Izd.: Društvo za proučevanje zgodovine, antropologije in književnosti, Ljubljana: Borec 2003.

Filmske dokumentacije življenjskih zgodb sta v sodelovanju z urednico Marijo Makarovič posnela Naško Križnar (2) in Ivan Klarič (26).

Jeziki v stiku – arhiv življenjskih zgodb: Cilj projekta (2001–2004) je bil razširitev tematskih sklopov pri zapisovanju življenjskih zgodb tudi na jezikovna vprašanja.

V samostojnih knjižnih izdajah je izšla v sodelovanju z drugimi institucijami avtobiografska literatura z različnimi osebnimi poudarki (Josip Šašel, Ana Jug-Olip, Marija Kamnik).