Image: Razstava publikacij, F: Miha Horvat

Razstava publikacij, F: Miha Horvat

Maribor Dodati termin v osebni koledar

Inštitut Urban Jarnik se predstavil na Festivalu Lent

V sklopu Festivala Lent, znan po glasbenih in gledaliških dogodkih, se je na povabilo umetniške skupnosti GT22 prestavil tudi inštitut Urban Jarnik s svojimi publikacijami in izborom projektov. Konec junija 2021 je bilo odprtje razstav manjšinskih ustanov iz Koroške in Trsta, na ogled pa so bile do konca avgusta.

Razstava izbranih publikacij in projektov inštituta Urban Jarnik v sodelovanju z drugimi ustanovami:

 1. Projekt FLU-LED – vsestranska dokumentacija ledinskih imen in hišnih imen v sodelovanju s KKZ in SPZ
 2. Iniciativa Slovenščina v družini – nosilec KKZ
 3. Etnološki muzej Kostanje v sodelovanju s KKZ in SPZ

 4. Publikacije o Zilji: 

  Marija Makarovič in Jana Dolenc, Zilja. Slovenska ljudska noša v besedi in podobi (1991)

  Helena Ložar – Podlogar, V adventu snubiti o pustu ženiti. Svatbene šege Ziljanov (1995)

  Breda Vilhar, Ziljske freske. Die Gailtaler Fresken (1996)

  Erich Prunč, Urban Jarnik. Pesmi in prevodi (2002)

  Koroški etnološki zapisi. Simpozij o Urbanu Jarniku. Zbornik predavanj (2/2003)

  Milada K. Nedvědová, Martina Piko-Rustia (ur.), Matija Majar Ziljski v češko-slovenskem kontekstu. Simpozij o Matiju Majarju Ziljskem. Zbornik predavanj (Koroški etnološki zapisi 3/2003)

  Egi Gašperšič et. al (ur.), Dr bə Zila kna biva. Ljudske pesmi z Zilje iz zapuščine Lajka Milisavljeviča (2014)

  Uši Sereinig in Polona Sketelj, Popotnik po Zilji. Kulturno-zgodovinski vodnik (2017)

 5. Življenjepisi koroških Slovencev v sodelovanju s KKZ, knjižna serija Tako smo živeli, v kateri je izšlo med letoma 1997 in 2004 dvanajst knjig.

 6. Mladi v slovenskem zamejstvu – raziskava o mladih, nosilec INV v Ljubljani v sodelovanju z zamejskimi raziskovalnimi organizacijami; o raziskavah so izšli štirje zvezki Mladi v slovenskem zamejstvu.